Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Vọng , (Mt 1:18-24) , Lời Chúa Cha chỉ dạy

Đức Giê-su sinh làm con bà Ma-ri-a. Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít.
Đức Giê-su sinh làm con bà Ma-ri-a. Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít.

Bài đọc 1: Is 7,10-14

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng :

11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12Vua A-khát trả lời :
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”
13Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít,
các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?
14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en.”

Đáp ca

Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (Đ. x. c.7c và 10b)

Đ.Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

1Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.2Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Đ.Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

3Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?4abĐó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng.

Đ.Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

5Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.6Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Đ.Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Bài đọc 2: Rm 1,1-7

Xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít, Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.

Khởi đầu thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su ; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. 2 Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. 3 Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Xét như một người phàm, Đức Giê-su Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít. 4 Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.

5 Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Người được rạng rỡ. 6 Trong số đó, có cả anh em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô.

7 Kính gửi tất cả anh em ở Rô-ma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh.

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Tung hô Tin Mừng

Mt 1,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 1,18-24

Đức Giê-su sinh làm con bà Ma-ri-a. Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.

Jesus, I trust in You!
Jesus, I trust in You!

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A

(Mt 1,18-24)

Lời Chúa Cho Mọi Người

 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, 

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa cho biết về nguồn gốc của Đức Giêsu được sinh ra. Thiên Chúa cho biết rằng: Việc Thiên Chúa xuống thế làm người đã được tiên báo từ thời xa xưa, như ngôn sứ Isaia đã tiên báo cho muôn dân được biết: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-un-en.” Lời tiên báo này đã được thực hiện qua Đức trinh nữ Maria, Mẹ là người có phúc vì Mẹ đã vâng lệnh truyền của Thiên Chúa là cưu mang Con Thiên Chúa xuống thế làm người, dưới quyền năng cao cả của Chúa Thánh Thần. 

 Thiên Chúa xuống thế và được sinh ra làm người; nhưng không qua huyết nhục của người nam, mà do chính quyền năng tối cao của Thiên Chúa được thể hiện nơi cung lòng của Đức Mẹ Maria. Lời sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ, được thể hiện trên chính con người của Đức Maria, là một người luôn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa một cách tuyệt đối. 

 Bên cạnh đó, ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng chỉ dạy cho con người biết về một mẫu gương vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha một cách tuyệt đối, đó chính là thánh Giuse. Thánh Giuse đã không tự ý làm theo quyết định riêng của mình, nhưng ngài đã vâng phục theo thánh ý của Thiên Chúa Cha, đó là mẫu gương một con người công chính mà Thiên Chúa cho loài người biết được ở nơi thánh Giuse. Thánh nhân đã cùng cộng tác với Đức Mẹ Maria để nuôi dưỡng Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để mang ơn cứu độ xuống cho toàn thể nhân loại; đây là một việc truyền sinh rất kỳ diệu mà chỉ Thiên Chúa mới làm được.

 Vì Thiên Chúa biến mọi sự từ không ra có ngay từ khi tạo dựng trời đất, nên trên thế gian này không có gì là Thiên Chúa không thể làm được. Việc Thiên Chúa sinh ra làm người và được ngự trong cung lòng của Đức trinh nữ Maria, đó là do quyền năng của Thiên Chúa, được thể hiện nơi một con người được Thiên Chúa tuyển chọn trong công trình cứu độ của Ngài, đó là Đức Maria. Một tình yêu tuyệt diệu mà Thiên Chúa muốn ban xuống cho nhân loại, tình yêu này được thể hiện nơi chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài đã thể hiện tình yêu bằng chính việc làm, hành động cụ thể của mình, đó là ngự xuống trần gian làm thân phận con người để chia sẻ sự đau khổ, chia sẻ thân phận yếu hèn, tội lỗi của con người; nhưng Thiên Chúa thì hoàn toàn tuyệt đối không bao giờ phạm tội. Ngài xuống để đồng hành, để yêu thương và để cảm thông, chia sẻ nỗi đau của con người, và để cứu giúp con người thoát khỏi sự giam cầm của Satan. Lời hứa này đã được thực hiện qua lời tuyên sấm của ngôn sứ Isaia, và cho tới ngày hôm nay Thiên Chúa đang ở giữa loài người chúng ta. 

Thiên Chúa muốn tất cả toàn thể nhân loại: 

– Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Con Thiên Chúa được ngự xuống làm người nơi cung lòng Đức trinh nữ Maria là sự thật. Ngài ngự xuống làm người như bao người khác là do quyền năng của Chúa Thánh Thần.

– Hãy luôn tin tưởng, tín thác tuyệt đối vào tình yêu mà Thiên Chúa ban phát xuống cho toàn thể nhân loại; và khi tin tưởng thì hãy sống và làm theo những lệnh truyền của Thiên Chúa, đó là mang tình yêu, mang Tin Mừng của Thiên Chúa đến với nhân loại, đến với tất cả những con người đang cần đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, như hình ảnh của thánh Phaolô, ngài đã được Thiên Chúa sai đi truyền giảng Tin Mừng, mang Thiên Chúa đến cho muôn dân.  

 Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại cũng hãy mở lòng ra mà đón nhận chính Con Thiên Chúa ngự vào trong tâm hồn của mình, để từ đó mình biết sống yêu thương, sống được những điều mà Thiên Chúa đã truyền dạy; và sau đó mình tiếp tục mang tình yêu đó để chia sẻ, ban phát cho tha nhân theo như thánh ý Thiên Chúa mong muốn, vì niềm vui và tình yêu khi ban phát được tăng lên và sẽ đẹp lòng Thiên Chúa Cha hơn hết. 

 Thiên Chúa Cha muốn nhân loại ngày hôm nay: hãy tỉnh thức hơn nữa; hãy bước đi trên con đường tình yêu, ánh sáng của Thiên Chúa; Hãy loại trừ hận thù, ghen ghét, ích kỷ, để từ đó chính Thiên Chúa tình yêu và ánh sáng của Ngài xuống trên mỗi một tâm hồn, và từ đó Satan sẽ không còn cơ hội mà cướp lấy linh hồn của mình ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Cha.  

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.

 

 

Free counters!

Leave a Reply