Cầu Nguyện Nhà Chúa Cha & Lời Chúa Mt 23,33-36

Mt 23, 33-36

Tội ác và hình phạt

Đường Vào Thiên Đàng

Tin Mừng Đức Giêsu theo Thánh Mathieu (Mt 23, 33-36)

(33) “Ðồ mảng xà, nòi rắn độc kia! Các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục? (34) Vì thế, này tôi sai ngôn sứ, hiền nhân và kinh sư đến cùng các người: các người sẽ giết và đóng đinh người này vào thập giá, đánh đòn người kia trong hội đường và lùng bắt họ từ thành này đến thành khác. (35) Như vậy, máu của tất cả những người công chính đã đổ xuống đất, thì cũng đổ xuống đầu các người từ máu ông Aben, người công chính, đến máu ông Dacaria, con ông Bêrêkia, mà các người đã giết giữa đền thánh và bàn thờ. (36) Tôi bảo thật các người: tất cả những tội ấy sẽ đổ xuống đầu thế hệ này.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kito, ngợi khen Chúa.

Chúa Cha
Chúa Cha
Free counters!

Leave a Reply