CA MỪNG MẸ THIÊN CHÚA

Thánh Địa Đức Mẹ Chữa Lành cho Toàn Thế Giới
Thánh Địa Đức Mẹ Chữa Lành cho Toàn Thế Giới

CA MỪNG MẸ THIÊN CHÚA


Trung Liên

1. Cất lời hòa ca nhịp nhàng dâng kính Ngôi Lời đến giữa trần gian trong cung lòng một người Trinh Nữ: Này Lầu thiêng Đa – vít, đây Hòm Bia uy linh xứng danh hiệu Nữ Vương Thiên Đàng. Chúa thương nghìn xưa chọn Mẹ lên chức cao trọng ấp ủ ngày đêm dưỡng dục Con Một Thiên Chúa, là thọ sinh của Chúa nhưng Mẹ được muôn ơn, để trở nên Mẹ Chúa tình thương.

2. Nữ Vương quyền linh Mẹ được ân phúc dư đầy đến muôn đời sau các thế hệ khen Mẹ diễm phúc: Này Nguồn ơn vô nhiễm, đây hồng ân trinh thai xứng danh hiệu Nữ Vương muôn loài. Phúc ân tình thương Mẹ còn tuôn đổ dư tràn xuống cho đoàn con trên đường lữ hành gian khó, Mẹ là sao phương Bắc soi đường đi muôn nơi, dẫn chúng con về bến bình an.

ĐK. Ôi Ma – ri – a ! Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ là Mẹ Chúa muôn loài, muôn đời vẫn ngợi ca. Ôi Ma – ri – a ! Mẹ đầy hồng ân Thiên Chúa, Mẹ là Đền Thánh huy hoàng, Mẹ là Mẹ của đoàn con.

Free counters!

Leave a Reply